O Fundacji Jerzego Turowicza

10 grudnia 2012 roku minęła setna rocznica urodzin Jerzego Turowicza. Rok jubileuszowy był najlepszą sposobnością, by przypomnieć jego postać oraz sprawy, którym poświęcił życie.

Istnieje już Archiwum Jerzego Turowicza, utworzone wkrótce po jego śmierci w styczniu 1999 roku. Dzięki wielu darczyńcom, a także p. Andrzejowi Barańskiemu, który na kilka lat udostępnił bezinteresownie lokal na siedzibę Archiwum, uporządkowano ogromny zbiór korespondencji, rękopisów i innych dokumentów. Skorzystało z niego już wielu badaczy, a w przygotowaniu znajduje się monografia poświęcona twórcy „Tygodnika Powszechnego”.

Jesteśmy jednak przekonani, że opieka nad spuścizną Jerzego Turowicza i utrwalenie pamięci o nim stanowi tylko część zadania, które przed nami stoi. Równie istotna jest wierność ideom, które były mu bliskie i które starał się zaszczepić, redagując swoje pismo. Kościół rozwijający dorobek Soboru Watykańskiego II, prowadzący dialog z innymi religiami i światopoglądami w duchu wzajemnego szacunku, szanujący świeckość instytucji demokratycznego państwa; chrześcijaństwo pamiętające o swoich żydowskich korzeniach i umiejące przyjąć odpowiedzialność za skutki wielowiekowej wrogości wobec narodu wybranego; kultura i sztuka tworzona w duchu wolności, nie obawiająca się ryzyka poszukiwań – to nie puste i przebrzmiałe hasła, ale wartości wciąż aktualne. Dziś bardziej niż kiedykolwiek trzeba o nich przypominać i brać je w obronę.

Dlatego zdecydowaliśmy powołać Fundację Jerzego Turowicza. Jej pierwszym celem była koordynacja obchodów Stulecia Urodzin Jerzego Turowicza – autorami pomysłu Stulecia byli młodzi ludzie z Klubu „Tygodnika Powszechnego” w Poznaniu. W 2013 roku ufundowaliśmy Nagrodę im. Jerzego Turowicza, która „będzie przyznawana za wybitne i oryginalne dzieło literackie, naukowe, plastyczne, muzyczne, teatralne lub filmowe, znajdujące się w kręgu tematów, do których Jerzy Turowicz wracał w swojej publicystyce i działalności publicznej”. W dalszej perspektywie chodzi o stworzenie ośrodka, który służyć będzie podtrzymywaniu i rozwijaniu wspomnianych już idei, o miejsce spotkania ludzi, którym dziedzictwo myślowe i duchowe Jerzego Turowicza jest bliskie.

Fundatorzy | Struktura | Statut

Fundatorzy

 • Nela Amit-Eisenberg
 • Alicja Baluch
 • Jacek Baluch
 • Władysław Bartoszewski
 • Witold Bereś
 • Marta Bergier
 • Tomasz Bergier
 • Filip Biały
 • Barbara Biernacka-Poźniak
 • Krzysztof Burnetko
 • Beata Chmiel
 • Dorotea Cywińska
 • Krzysztof Czyżewski
 • Wiesław Dawidowski
 • Tomasz Dostatni
 • Łukasz Dulęba
 • Małgorzata Dziewulska
 • Tomasz Fiałkowski
 • Michał Heller
 • Józefa Hennel
 • Łucja Hołuj
 • Joanna Janiszewska
 • Elżbieta Jogałła
 • Damian Kalbarczyk
 • Krystyna Kłoczowska
 • Andrzej Kłoczowski
 • Michał Komar
 • Agnieszka Kosińska
 • Grzegorz Kozakiewicz
 • Alicja Kozłowska
 • Anna Kozłowska-Kalbarczyk
 • Krzysztof Kozłowski
 • Maciej Kozłowski
 • Andrzej Kramarz
 • Krystyna Krynicka
 • Miłowit Kuniński
 • Arkadiusz Lechowski
 • Albrecht Rudolf Lempp
 • Elżbieta Lempp
 • Karol Lubelski
 • Helena Łuczywo
 • Bronisław Maj
 • Małgorzata Majewska
 • Maria Makuch
 • Anna Mateja
 • Zofia Morstin
 • Małgorzata Morstin
 • Janina Morstin
 • Adam Morstin
 • Janina Ochojska-Okońska
 • Elżbieta Osiatyńska
 • Epaminondas Jerzy Osiatyński
 • Maria Osterwa-Czekaj
 
 • Anna Pawlikowska
 • Marcin Pera
 • Andrzej Perzyński
 • Tadeusz Pieronek
 • Maciej Plewiński
 • Piotr Poźniak
 • Ewa Preisner
 • Paweł Próchniak
 • Stanisław Rodziński
 • Joanna Ronikier
 • Joachim Russek
 • Krystyna Sadowska
 • Krystyna Sieniawska
 • Jerzy Sieniawski
 • Agnieszka Skąpska
 • Helena Skąpska
 • Jerzy Skąpski
 • Teresa Skoczyńska
 • Marek Skwarnicki
 • Magdalena Smoczyńska
 • Marta Smoczyńska
 • Izabella Smoczyńska
 • Michał Smoczyński
 • Maciej Smoczyński
 • Wojciech Smoczyński
 • Elżbieta Sowa
 • Beata Sowińska
 • Krystyna Strzelecka
 • Adam Strzelecki
 • Artur Strzelecki
 • Anna Szczepańska-Krasoń
 • Marta Szostkiewicz
 • Adam Szostkiewicz
 • Maria Szychowska
 • Krzysztof Śliwiński
 • Marek Tarnowski
 • Barbara Toruńczyk
 • Antonina Turnau
 • Andrzej Turnau
 • Maria Tyszkiewicz
 • Teresa Walas
 • Jan Widacki
 • Andrzej Wielowieyski
 • Henryk Woźniakowski
 • Krystyna Zachwatowicz-Wajda
 • Adam Zagajewski
 • Włodzimierz Zagórski-Ostoja
 • Rafał Zakrzewski
 • Jerzy Zdrada
 • Katarzyna Zimmerer

Kontakt

Fundacja Jerzego Turowicza
Sobieskiego 7/6 , 31-136 Kraków
tel. kontaktowy 602631161
NIP 6762448825, REGON 122398809,
nr konta bankowego: 32 1600 1462 1730 8958 9000 0001